ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა VI საერთაშორისო ინტერდისციპლინური სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
არქივი 2017


ძირითადი მომხსენებლები

შტეფან ვაიდნერი


შტეფან ვაიდნერი არის გერმანელი მწერალი, მთარგმნელი და ლიტერატურის კრიტიკოსი. არაბისტიკას, ისლამოლოგიასა და შედარებითი ლიტერატურათმცოდნეობას შეისწავლიდა ბონის, გოტინგენის, დამასკოსა და ბერკლის უნივერსიტეტებში. მკვლევრის ესეებსა და სამოგზაურო ჟანრის ნაწარმოებებში ასახულია ისლამისა და დასავლეთის ურთიერთობები. სწორედ შტეფან ვაიდნერის თარგმანებმა გააცნო გერმანულენოვან საზოგადოებას ისეთი თანამედროვე არაბი პოეტები, როგორებიცაა: ადონისი, მაჰმუდ დარვიში, ნიზარ კაბანი და სხვ.
იგი წლების განმავლობაში იყო ჟურნალ “Art/Thought – Fikr wa Fann”-ის მთავარი რედაქტორი (www.goethe.de/fikrun).
შტეფან ვაიდნერი აქტიურადაა ჩართული წამყვანი გერმანული გაზეთებისა და რადიოგადაცემების – “FAZ“, “Süd¬de¬utsche Zeitung” and “Deuts¬chlan¬dradio” – კულტურულ რუბრიკებში.
შტეფან ვაიდნერი ბერლინის თავისუფალი უნივერსიტეტისა და ბონის უნივერსიტეტის მიწვეული ლექტორი იყო.

თამარ პატარიძე


თამარ პატარიძის სამეცნიერო ინტერესების სფეროებია: წყაროთმცოდნეობა, ისტორიოგრაფია, მედიევისტიკა, ბიზანტინისტიკა. მისი პუბლიკაციები ეხება შუა საუკუნეების ქართულ ქრისტიანულ სასულიერო ლიტერატურასა და მის სირიულ-არაბულ პარალელებს. იგი აქტიურად იკვლევს ქართულ კულტურულ მემკვიდრეობას ახლო აღმოსავლეთის მონასტრებსა და სასულიერო ცენტრებში.
თამარ პატარიძეს აქვს დიდი აკადემიური გამოცდილება წამყვან ჰუმანიტარულ კვლევით ცენტრებსა და უნივერსიტეტებში (მათ შორის, იერუსალიმის ებრაულ უნივერსიტეტში, ცენტრალური ევროპისა და მონპელიეს უნივერსიტეტებში). მას მოპოვებული აქვს ბელგიის ეროვნული სამეცნიერო ფონდის, საფრანგეთის საგარეო საქმეთა სამინისტროსა და სხვა სტიპენდიები.
უკვე წლებია თამარ პატარიძე ლუვენის კათოლიკურ უნივერსიტეტში მუშაობს და, ამავე დროს, აქტიურად თანამშრომლობს ქართულ სამეცნიერო საზოგადოებასთან.

 

მუჰამედ მაღუთი


მუჰამედ მაღუთი გერმანიაში მცხოვრები სირიული წარმოშობის მკვლევარია.
2016 წლიდან იგი უფროსი მკვლევრის სტატუსითაა ჩართული ლაიფციგის უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა კვლევების ცენტრში _ „მრავალფეროვანი სეკულარობა _ დასავლეთის მიღმა, თანამედროვეობის მიღმა~.  
მუჰამედ მაღუთმა პოსტდოქტორანტურა ბეირუთის აღმოსავლეთმცოდნეობის ინსტიტუტში გაიარა. მის სადოქტორო ნაშრომს _ „რელიგიასა და კულტურას შორის: აკადემიური დისკურსი და რელიგიური სუბიექტურობა ლონდონის ისლამოლოგიის ნიზარი ისმაილიტელის ორი ინსტიტუტის მაგალითზე~ _ მიენიჭა ლაიფციგის კვლევითი აკადემიის კატარინა ვინდშაიდის სახელობის პრემია.
მუჰამედ მაღუთი ამჟამად იკვლევს რელიგიის თემას მე-19 საუკუნის არაბულ პრესაში. მისი კვლევის სფეროებია: სეკულარიზმი არაბულ სამყაროში, თანამედროვე ისმაილიზმი და რელიგია უმაღლესი განათლების სფეროში.

 

ბოჰდან ჰორვატი


ბოჰდან ჰორვატმა არაბული ენა და ლიტერატურა ტარას შევჩენკოს სახელობის კიევის ეროვნულ უნივერსიტეტში შეისწავლა. მისი საკვლევი თემატიკა მოიცავს არაბული ლიტერატურის ისტორიას, თანამედროვე ეგვიპტურ პოეზიასა და იმ მწერლებს, რომლებიც არაბულ დიალექტზე წერენ.  ბოჰდან ჰორვატის გამოქვეყნებული ნაშრომები ძირითადად სწორედ მე-20 საუკუნეში ეგვიპტურ არაბულ დიალექტზე შექმნილ პოეზიას ეხება.
ბოჰდან ჰორვატი კიევის უნივერსიტეტში სხვადასხვა დროს ასწავლიდა არაბულ ენასა და თანამედროვე არაბულ ლიტერატურას. ამასთანავე, იყო WEBB სტიპენდიანტი, ვარშავის უნივერსიტეტში კითხულობდა ლექციების კურსს ეგვიპტურ არაბულ პოეზიაზე.
ამჟამად ბოჰდან ჰორვატი არის არაბული ენის სასერტიფიკატო პროგრამის (ILA) მკვლევართა ჯგუფისა (იტალია) და საერთაშორისო არაბული დიალექტოლოგიის ასოციაციის (AIDA) წევრი, არაბული ლიტერატურის საერთაშორისო კონფერენციის ICHAL  თანადამაარსებელი და ორგანიზატორი და ეგვიპტის არაბულ რესპუბლიკაში უკრაინის ელჩის მეორე მდივანია.

 

ორჰან ელმაზი


ორჰან ელმაზის კვლევის სფეროა არაბული ლინგვისტიკა და ლექსიკოგრაფია, ყურანი,შედარებითი და ტრანსნაციონალური კვლევები.
იგი ისლამოლოგიის კურსს კითხულობდა ვენის უნივერსიტეტში, სადაც 2009 წელს დოქტორის ხარისხი მიენიჭა (თემის სათაური “ყურანის ჰაპახ ლეგომენა”).     
ამჟამად ორჰან ელმაზი სენტ ენდრიუს უნივერსიტეტში (გაერთიანებული სამეფო) არაბული ენის ლექტორია.

 

პიტერ ვები


პიტერ ვები ლაიდენის უნივერსიტეტში არაბული ლიტერატურისა და კულტურის ლექტორია. მისი კვლევის სფეროებია არაბთა იდენტობა და წინარეისლამური ისტორიის მუსლიმთა ნარატივები. აღსანიშნავია, რომ არაბული წყაროების განმარტებისთვის მკვლევარი იყენებს ეთნოგენეზისისა და მეხსიერების კვლევების თანამედროვე თეორიულ მიდგომებს.