ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა VI საერთაშორისო ინტერდისციპლინური სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
Current trends in Archaeology and ISYSH-4 (PhD student Davit Naskidashvili, PhD Katie Campbell, PhD Sophie Totibadze, PhD Natia Putkaradze)PhD student Nino Tavartkiladze and PhD Natia Putkaradze about ISYSH-IVთეა ქამუშაძე და ნინო კვირიკაშვილი თსუ ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო სიმპოზიუმის შესახებ

 TSU International Symposium for young scholars in the Humanities / თსუ ახალგაზრდა მეცნიერთა III საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში (PhD students Ivane Mchedeladze, Tea Kamushadze, Nino Kvirikashvili, Sophie Totibafze, Giorgi Jgharkava, et. al.)ფიქრია ვარდოსანიძე თსუ ახალგაზრდა მეცნიერთა II საერთაშორისო სიმპოზიუმის შესახებ / Pikria Vardosanidze about II International symposium of young scholars in the Humanitiesნინო პოპიაშვილი თსუ ახალგაზრდა მეცნიერთა I საერთაშორისო სიმპოზიუმის შესახებ / Nino Popiashvili about I International Symposium of Young Scholars in the Humanities