ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა VI საერთაშორისო ინტერდისციპლინური სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
კონტაქტი

საორგანიზაციო კომიტეტის კოორდინატები:


ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის I კორპუსი, 

ილია ჭავჭავაძის გამზ. #1. ოთახი N 204, თბილისი, საქართველო.


ელ.ფოსტა: isysh@tsu.ge

 

 

სოციალური მედია:

facebook logo-ის სურათის შედეგი @ISYSHsymposiums 

 

twitter icon-ის სურათის შედეგი @isyshtsu