ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
მნიშვნელოვანი თარიღები
  • რეგისტრაცია – 29 იანვარი15 ივლისი, 2020;
  • მიღებული თეზისების რეცენზირება – 30 იანვარი – 15 აგვისტო, 2020;
  • ინფორმაციას მონაწილეობის შესახებ მიიღებთ 2020 წლის  15 აგვისტომდე;
  • მოხსენების სრული ტექსტის გამოგზავნის ბოლო ვადა – 30  სექტემბერი, 2020;
  • სარეგისტრაციო თანხის გადახდის ბოლო ვადა – 30 ოქტომბერი, 2020 (სიმპოზიუმის პროგრამაში მოხსენების ჩართვის შემთხვევაში);
  • პროგრამაში ცვლილებების შეტანის ბოლო ვადა – 1 ნოემბერი, 2020;
  • სიმპოზიუმის მონაწილეთა ნაშრომების კრებულისთვის მომზადებული მოხსენების სრული ტექსტის გამოგზავნის ბოლო ვადა – 16 დეკემბერი, 2020;

 გთხოვთ,  გაითვალისწინოთ, რომ დაგვიანებით გამოგზავნილი თეზისები არ მიიღება.