ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა IV საერთაშორისო სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
სიმპოზიუმის მხარდამჭერები

 

 

სიმპოზიუმის მხარდამჭერები არიან:

 

მხარდამჭერები