ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა V საერთაშორისო ინტერდისციპლინური სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
Prof. Frank Jacob about ISYSH-5 / პროფ. ფრენკ ჯეიკობი თსუ V ინტერდისციპლინური სიმპოზიუმის შესახებ

 უშუალო საუბრების სერია: შეხვედრა სიმპოზიუმის თავმჯდომარესთან, დოქტორანტ დავით ნასყიდაშვილთან და არქეოლოგიის დოქტორ პოლ ვოდსვორთთან

 უშუალო საუბრების სერია: შეხვედრა სიმპოზიუმის თავმჯდომარესთან, დოქტორანტ დავით ნასყიდაშვილთან და არქეოლოგიის დოქტორ ემანუელე ინტალიატასთანუშუალო საუბრების სერია: შეხვედრა სიმპოზიუმის თავმჯდომარესთან, დოქტორანტ დავით ნასყიდაშვილთან და არქეოლოგიის დოქტორ, პროფ. ებერჰარდ ზაუერთანუშუალო საუბრების სერია: ნათია ფუტკარაძე, როზა კლარკი და სუზან კოლინზი დოისა და ქროსრეფის შესახებ / Colloquial meeting series Natia Putkaradze, Rosa Clark and Susan Collins About Crossref and DOI