ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა VI საერთაშორისო ინტერდისციპლინური სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
შეხვედრის ადგილი

სიმპოზიუმის ფარგლებში დაგეგმილი ყველა ღონისძიება და სესია გაიმართება თსუ I კორპუსში, ილია
ჭავჭავაძის გამზ. 1, თბილისი, საქართველო

 

map