ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა V საერთაშორისო ინტერდისციპლინური სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
სამეცნიერო კომიტეტი

 

ნანა გაფრინდაშვილი – პროფესორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი;

თეიმურაზ პაპასქირი – პროფესორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე;

ნინო ჩიქოვანი – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი, კულტურის კვლევების სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტის ხელმძღვანელი; 

სტივენ ჯონსი პროფესორი, ჰარვარდის უნივერსიტეტის დევისის ცენტრში ქართველოლოგიის პროგრამის ხელმძღვანელი;

ეკატერინე ნავროზაშვილი – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი;

დარეჯან გარდავაძე – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი, თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ივანე წერეთელი  – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი (კულტურის კვლევების სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი);

თეა ქამუშაძე   ასისტენტ-პროფესორი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი;

ირაკლი ჩხაიძე  – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი (კულტურის კვლევების სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი);

ქეთევან კაკიტელაშვილი – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ასოცირებული პროფესორი (კულტურის კვლევების სასწავლო–სამეცნიერო ინსტიტუტი);

გიორგი ალიბეგაშვილი საქართველოს საპატრიარქოს წმინდა ანდრია პირველწოდებულის სახელობის ქართული უნივერსიტეტის პროფესორი, სახელმწიფო ენის დეპარტამენტის ხელმძღვანელი;

ბალაშ ტრენშენი  – ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის ისტორიის დეპარტამენტის პროფესორი;

სვეტლანა სუვეიკა  – გოტინგენის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთ ევროპის თანამედროვე ისტორიის პროფესორი;

ფრანკ ჯეიკობი  – ნორდის უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტის პროფესორი;

ქარსთენ შაფქოუ – ოკლაჰომას უნივერსიტეტის ისტორიის  დეპარტამენტის პროფესორი, შუსტერმანის სახელობის იუდაიზმისა და ისრაელის კვლევების ცენტრი, ნაციონალიზმის შესწავლის ცენტრის დირექტორი;

ტატიანა პერგა – წამყვანი მკვლევარი, მსოფლიო ისტორიის ინსტიტუტი, უკრაინის მეცნიერებათა აკადემია.