ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა V საერთაშორისო ინტერდისციპლინური სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
ორგანიზატორები და სამეცნიერო კომიტეტი

ახალგაზრდა მეცნიერთა V საერთაშორისო ინტერდისციპლინური სიმპოზიუმის თანაორგანიზატორები

 
თსუ ჰუმანიტარულ  მეცნიერებათა ფაკულტეტი 
   შოთა რუსთაველის  ბათუმის სახელმწიფო უნივერსიტეტი 

 ჰარვარდის უნივერსიტეტის  დევისის ცენტრი

 

სამეცნიერო კომიტეტი

 

ჯაბა სამუშია – პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი

მერაბ ხალვაში – პროფესორი, ბათუმის შოთა რუსთაველის სახელმწიფო უნივერსიტეტის რექტორი

ნანა გაფრინდაშვილი – პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანი

თეიმურაზ პაპასქირი – პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის დეკანის მოადგილე

ნინო ჩიქოვანი –  პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

სტივენ ჯონსი პროფესორი, ჰარვარდის უნივერსიტეტის დევისის ცენტრში ქართველოლოგიის პროგრამის ხელმძღვანელი

ეკატერინე ნავროზაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი

დარეჯან გარდავაძე – პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი

ივანე წერეთელი  – ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

თეა ქამუშაძე  – ასისტენტ-პროფესორი, საქართველოს საზოგადოებრივ საქმეთა ინსტიტუტი;

ირაკლი ჩხაიძე  – ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ქეთევან კაკიტელაშვილი – ასოცირებული პროფესორი, ივანე ჯავახიშვილის სახელობის თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი 

ბალაშ ტრენშენი  – პროფესორი, ცენტრალური ევროპის უნივერსიტეტის ისტორიის დეპარტამენტი 

სვეტლანა სუვეიკა  – პროფესორი, გოტინგენის უნივერსიტეტის აღმოსავლეთ ევროპის თანამედროვე ისტორიის დეპარტამენტი

ფრანკ ჯეიკობი  – პროფესორი, ნორდის უნივერსიტეტის სოციალურ მეცნიერებათა ფაკულტეტი

ქარსთენ შაფქოუ – პროფესორი, ოკლაჰომას უნივერსიტეტი, შუსტერმანის სახელობის იუდაიზმისა და ისრაელის კვლევების ცენტრი, ნაციონალიზმის შესწავლის ცენტრის დირექტორი

ტატიანა პერგა – წამყვანი მკვლევარი, უკრაინის მეცნიერებათა აკადემიის მსოფლიო ისტორიის ინსტიტუტი