ახალგაზრდა მეცნიერთა საერთაშორისო
სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში


ახალგაზრდა მეცნიერთა V საერთაშორისო ინტერდისციპლინური სიმპოზიუმი ჰუმანიტარულ მეცნიერებებში
საორგანიზაციო კომიტეტი:

ნათია ფუტკარაძე – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის  სამეცნიერო კვლევებისა და განვითარების სამსახურის უფროსი სპეციალისტი;

ირინა ნოზაძე  – თსუ აკად. შოთა ძიძიგურის სახელობის ბასკოლოგიის ცენტრის  უფროსი სპეციალისტი; თსუ ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი (ქვედარგი: ლიტერატურული ურთიერთობები);

სოფიო  პაპიაშვილი – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის უფროსი სპეციალისტი; თსუ ფილოლოგიის სადოქტორო პროგრამის დოქტორანტი (ქვედარგი: ქართველური ენათმეცნიერება);

ირმა ჭანტურია – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის მაგისტრანტი;

ლიზა  კახაბერიძე – თსუ ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტის ბაკალავრიატის საფეხურის სტუდენტი;